UUDENLAISTA SUJUVUUTTA SYNNYTYKSEEN

Birthie synnytystuki mahdollistaa äidin luontaisen synnytyksen. Monikäyttöinen Birthie tuo tukea ja apua synnytyksen kaikkiin vaiheisiin.

Parhaimmillaan synnytykselle luodaan edellytykset sen optimaaliseen sujuvuuteen, osapuolten hyvään vuorovaikutukseen ja myönteiseen kokemukseen.
Parhaimmillaan synnytykselle luodaan edellytykset sen optimaaliseen sujuvuuteen, osapuolten hyvään vuorovaikutukseen ja myönteiseen kokemukseen.

Synnytys on ainutkertainen tapahtuma, jonka jokainen kokee omalla tavallaan – sen sujuvuutta toivovat kuitenkin niin äidit kuin ammattilaisetkin. Me halusimme kehittää uuden vaihtoehdon synnytyksen hoitoon – Birthie synnytystukilaitteen, joka mahdollistaa äidin luontaisen aktiivisuuden, mm. optimaalisen pystyasennon, ja luo edellytyksiä positiiviselle synnytystapahtumalle.

Miksi Birthie kehitettiin? Ergonominen Birthie tuo ammatilaiselle lisää mahdollisuuksia tarjota synnyttäjille erilaisia vaihtoehtoja synnytyksen edistämiseen, synnyttäjien omien toiveiden ja voimavarojen mukaisesti. Avautumisvaiheessa liikkuminen ja pystyasennossa synnyttäminen auttaa saamaan naisen kehon omat voimavarat paremmin käyttöön, mikä tutkitusti myös helpottaa ponnistamista. Birthie synnytystuen avulla on myös mahdollista synnyttää joillekin synnyttäjille parhaiten sopivissa muissa asennoissa, esimerkiksi kylkiasennossa.

Monikäyttöinen Birthie tuo tukea ja apua synnytyksen kaikkiin vaiheisiin. Äidin synnytyksen aikainen lepo, puudutukset ja tutkimukset ovat mahdollisia Birthie synnytystukea käytettäessä. Myös erilaiset hätätilanteet on huomioitu suunnittelussa.

Uniikin Birthien taustalla on laaja-alainen tuotekehitys ja tutkimuksia. Sitä on testattu ja kehitetty yhdessä synnytysalan ammattilaisten, suomalaisten muotoilijoiden ja äitien kanssa. Se valmistetaan Suomessa.